Ιστολόγιο

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 13:20

Ἐν ἀρχῇ ἦν τὸ ἀρχεῖον

Αφετηρία και βασική πηγή του GraecoGermanica είναι το Οθωνικό Αρχείο που φυλάσσεται στα ΓΑΚ, στην Αθήνα. Γι΄ αυτό η ιστοσελίδα εγκαινιάζεται με μια συνοπτική παρουσίασή του.

 en arxi 1en arxi 2

Σελίδα 5 από 5

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2017
Website Design and Development: isotopon