Ιστολόγιο

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018 19:58

Νοσταλγία θανατηφόρος

Επιθυμώντας τη γερμανική πατρίδα
Dies Praeteritos2

Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 09:30

Ελληνικά δάση, Γερμανοί φύλακες

Bαυαροί δασονόμοι στην Ελλάδα
CHE

Ακολουθώντας το 6. Τάγμα Πεζικού

makrys peripatos1.jpg
  
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 13:20

Ἐν ἀρχῇ ἦν τὸ ἀρχεῖον

Αφετηρία και βασική πηγή του GraecoGermanica είναι το Οθωνικό Αρχείο που φυλάσσεται στα ΓΑΚ, στην Αθήνα. Γι΄ αυτό η ιστοσελίδα εγκαινιάζεται με μια συνοπτική παρουσίασή του.

 en arxi 1en arxi 2

Σελίδα 4 από 4

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2017
Website Design and Development: isotopon