Ενυώ

Η Ενυώ γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στο Βερολίνο.

Εργάσθηκε σε διάφορα σχολεία και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Ύστερα δημιούργησε το GraecoGermanica. Θεωρεί τη Γερμανία ως ρομαντική χώρα.

Ζει στην Αθήνα και είναι μητέρα μιας κόρης.

enyo.jpg

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2017
Website Design and Development: isotopon